Agenda årsmøte i Trollheimen sykkelklubb 2024

 

Årsmøtet avholdes 21/3- 2024 kl 1900 på Svorkabygget i Surnadal

 

Sak 1     Godkjenning av de stemmeberettigede

 

Sak 2     Valg av dirigent 

 

 

Sak 3     Valg av protokollførere 

 

 

Sak 4     Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

 

 

Sak 5     Godkjenning av innkalling

 

 

Sak 6     Godkjenning av sakliste 

 

 

Sak 7     Godkjenning av forretningsorden

 

 

Sak 8     Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

 

 

Sak 9     Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand,  

 

 

 

Sak 10   Behandling av forslag og saker

               

Ingen saker kommet inn fra medlemmer

 

Sak 10.1 Sponsing av utøvere. Info

Sak 10.2 sponsing av birkentur

 

 

 

Sak 11   Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

 

Sak 11.1

 

 

Sak 12  Vedta sykkelklubbens budsjett

 

 

 

Sak 13   Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

 

 

 

Sak 14   Valg

 

               14.1 Valg styre. På valg

 

Rune Kvande

Ida Aakvik

               Leif Roger Bergheim

Gaute Moen

 

Styret i [idrettslaget] består fra [dato for årsmøtet] av følgende personer:

 

Leder                   Leif Roger Bergheim (til 2024)                   Nestleder               Gaute Moen (til 2024)

Kasserer             Arnstein Fjelnseth (til 2025)                       Styremedlem         Ida Aakvik (til 2024)

Styremedlem     Lasse Skjølsvold (til 2025)                          Styremedlem          Oda Halle (til 2025)       

Styremedlem     Rune Kvande (til 2024)

 

 

 

14.2 Valg av kontrollutvalg 

 

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget 

 

 

Valg av varamedlem[mer] til kontrollutvalget

.

 

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 

 

 14.4 Valg av valgkomité 

Valg av leder i valgkomiteen 

  

 

Valg av medlemmer i valgkomiteen 

 

 

Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen

 

 

 

[Sted og dato]

 

 

-----------------------------------------                               

[Navn og signatur fra den/de som skrev protokollen]                                                                                

 

 

 

 

[Sted og dato]

 

 

-----------------------------------------                               ------------------------------------------------------------

[Navn og signatur fra de to medlemmene årsmøtet valgte til å signere protokollen]