Årsmøte 26-02-20

Svorkabygget i Surnadal

16 stemmeberettigede medlemmer stilte på møtet


Saker som ble gjennomgått:

-   Gjennomgang av regnskapet for 2019

- Gjennomgang av ønsker fra medlemmene angående budsjett for 2020

             - Styret må utarbeide budsjett for 2020 på bakgrunn av regnskapet for 2019, og innspillene fra årsmøtet

             - Klubben sponser påmeldingsavgift for opp til 4 ritt for sesongen 2020, for personer opp til 30 år (klubben krever da at det sykles i 2020                 kolleksjonen)

             - Se på ulike stiprosjekter rundt om i sykkelklubbens området

             - Sette av 5000,- til stisykling

             - Lage en oversikt over sykkelløyper på hjemmesiden

             - Interesse for sykkelkart i området

             - Klesbudsjett, en hovedrunde med bestilling, klubben bestiller lager med ett sett av hver størrelse. Klubben skal prøve å avvikle  

               kleslageret som er opparbeidet (død kapital) 

    

- Fastsetting av medlemskontigent;

          Støttemedlemmer- 100 kr

         0- 20 år- 150 kr

         20- 30 år- 200 kr

        Over 30 år- 350 kr


- Styret fra 2019 fortsetter også i 2020

Leder: Leif Roger Bergheim

Nestleder: Gaute Moen

Kasserer: Arnstein Fjelnset

Styremedlem: Ida Aakvik

Styremedlem: Lasse Skjølsvold

Styremedlem: Rune Kvande

Styremedlem: Solveig Glærum


- Valg av kontrollutvalg:

Jan Olav Polden

Kjetil Sogge


- Valg av vara til kontrollutvalget:

Pål Ranes


- Valg av valgkomite:

Oddny Hoem

Gaute Moen


- Valg av vara til valgkomite:

Gunnar Bøe