2019


Leder: Leif Roger Bergheim

Kasserer: Arnstein Fjelnseth

Sekretær: Ida Aakvik

Styremedlem: Gaute Moen

Styremedlem: Solveig Glærum

Styremedlem: Lasse Skjølsvold

Styremedlem: Rune Kvande